Kościół został zbudowany z kamienia polnego, prawdopodobnie pod koniec XV wieku. W 1830r. nawa kościoła została przedłużona o 13,4 m przez dobudowę ścian o drewnianej konstrukcji szkieletowej. W tym samym czasie, nad częścią kamienną nawy, nadbudowano wieżę o drewnianej konstrukcji szkieletowej. Nad całą nawą założono nową więźbę dachową pokrytą dachówką karpiówką. W roku 1859 dobudowano neorenesansową kaplicę z lożą kolatorską oraz kryptę grobową w podziemiu. W 1870r. spaliła się górna część wieży wraz z chełmem, odbudowano ją już w 1871 r. Na początku XX w. podczas prowadzonego remontu wzmocniono wieżę konstrukcją stalową. Po II wojnie światowej kościół został poświęcony 01-08-1945 r. W 1976 r. podczas remontu wnętrza kościoła zmieniono jego orientację, przenosząc ołtarz na ścianę zachodnią. Od tego też czasu jest pod wezwaniem Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych. Do tego momentu był pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Zabytkowe wyposażenie kościoła stanowią: póżnogotycki ołtarz główny - tryptyk z pocz. XVI w., wykonany na Pomorzu (przeniesiony w 1976r. z kościółka filialnego w Starym Dębnie); krucyfiks z XVIII w. oraz tablica epitafijna z 1679r. (tekst na podst. opr. Pani mgr inż. Krystyny Bastowskiej)